İş Hukuku Test-1

İş Hukuku Test Soru ve Cevapları

1)İşveren adına hareket eden ve işin işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere ne ad verilir?

A)İşveren
B)İşveren vekili
C)Geçici işveren
D) Alt işveren
E) İşçi

2)Türk Hukukunda işverenin eşit işlem yapma borcunun temel dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Anayasa
B)Türk Borçlar Kanunu
C)Türk Medeni Kanunu
D)İş Kanunu
E)Türk Ticaret Kanunu

3)100 veya daha yukarı gros tonilatoluk gemilerde iş sözleşmesi ile çalışan gemi adamlarına aşağıdaki kanunlardan hangisinin hükümleri uygulanır?

A)Deniz İş Kanunu
B)Türk Ticaret Kanunu
C)İş Kanunu
D)Anayasa
E)Milletlerarası İş Kanunu

4)Bir işyerinde makine donanımının kurulması için işe alınan işçiyle yapılan sözleşmeye ne ad verilir?

A)Kısmi Süreli İş Sözleşmesi
B)Belirli Süreli İş Sözleşmesi
C)Tam süreli İş Sözleşmesi
D)Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi
E)Bu durumda sözleşme yapmaya gerek yoktur.

5)İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre, bir işyerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nun kurulması için en az kaç işçi çalışması gerekir?

A) 5
B) 10
C) 20
D) 50
E) 100

6)Bir işin, süreksiz iş olarak değerlendirilebilmesi için niteliği bakımından en çok kaç iş günü devam etmesi gerekmektedir?

A)10
B)20
C)30
D)40
E)50

7) Aşağıdakilerden hangisi ücret çeşitlerinden biri değildir?

A) Zamana göre ücret
B) Akort ücret
C) İşe göre ücret
D) Götürü ücret
E) Yüzdeye göre ödenen ücret

8) Yapılan işin sonucuna göre hesaplanan ücrete ne ad verilir?

A) Zamana göre ücret
B) Akort ücret
C) İşe göre ücret
D) Götürü ücret
E) Yüzdeye göre ödenen ücret

9) Doğumdan sonra 8 haftalık doğum izni kullanan işçi Ayşe, bildirim süresi de kendisine belirtildikten sonra kaç hafta sonra işveren tarafından haklı nedenle iş sözleşmesi Feshedilebilir?

A) 5 hafta
B) 6 hafta
C) 7 hafta
D) 8 hafta
E) 9 hafta

10) Bir iş yerinde çalışan işçilerin iş güvencesi olup olmamasında o iş yerinde çalışan işçi sayısı önemlidir. Ancak iş yerinde çalışan işçilerin kapsamına girmeyen kişiler vardır. Aşağıdakilerden hangisi Bunlardan biri değildir?

A) Süreksiz işte çalışan işçiler
B) Alt işveren işçileri
C) Geçici işte çalışan işçiler
D) Kısmi süreli çalışan işçiler
E) Stajerler

Cevap Anahtarı: 
1) B       2) A       3) A       4) B        5) D         6) C       7) C       8) B         9) B         10) D   

İş Hukuku Bazı Test ve Pratik Çalışmaları

Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: