Hukuk Kurallarının Çeşitleri (Emredici, Tamamlayıcı, Yorumlayıcı, Tanımlayıcı)

HUKUK KURALLARININ ÇEŞİTLERİ EMREDİCİ KURALLAR Mutlak suretle uyulması gereken kurallardır. “Geçersizdir, yapamaz, mecburdur” gibi hükümler olur. Herkesçe kolay anlaşılır. Kamu

Devam

Kamu Hizmetine Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

Kamu Hizmeti İlkeleri * Devamlılık: Kamu hizmetlerinin kanunların öngördükleri dışında kesintisiz ve düzenli olarak yürütülmesini öngören bir ilkedir. * Değişebilirlik:

Devam

Hukuk Kuralları Birbiri İle Çatışırsa Ne Yapılır?

HUKUK KURALLARI ARASINDA ÇATIŞMA SORUNU Hukuk kuralları çatışıyor gibi gözükse de aslında çatışmaz. Çünkü ortaya çıkan çatışma, çatışma çözme ilkelerine

Devam

Hukukumuzda Gerçek Kişiliğin Başlaması ve Sona Ermesi

GERÇEK KİŞİLER Modern hukuk düzenlerinin tamamında tüm insanlar gerçek kişi olarak tanınırlar. Ancak tarihin her döneminde bütün insanlara kişilik tanınmamıştır.

Devam