Kısa Hukuki Bilgiler

Kısa Hukuki Bilgiler

Kamu Hukukunun Alt Dalları

-

Kamu Hukukunun Çeşitli Dalları Anayasa Hukuku Devletin şeklini, yapısını, organlarını, organlarının işlevlerini, devletin temel kurumları olan yasama-yargı-yürütme organlarının görev ve yetkilerini, kişilerin temel hak ve…

Kısa Hukuki Bilgiler

Hukukun Uygulanması Nedir? Yer, Zaman ve Anlam Bakımından Uygulanma

-

Hukukun Uygulanması   Hukukun uygulanması; genel, soyut hukuk kurallarının insan ilişkilerinden doğan sosyal olaylara uygulanmasıdır.   Ülkemizde hukuku uygulanmasında görevleri anayasada tanımlanan, yürütme ve yasama…

Kısa Hukuki Bilgiler

Soru-Cevap / Babalık Davası Nedir?

-

Babalık Davası Nedir? Babalık davası, evlilik dışı doğan çocuğun veya anasının bu çocuğun babasını hükmen mahkeme kararı ile belirlemek amacıyla (davayı ana açıyorsa çocuğun doğumundan…

Kısa Hukuki Bilgiler

Soru-Cevap / Kaç Tür Tüzel Kişilik Vardır?

-

Tüzel Kişiliğin Türleri 1) Özel Hukuk Tüzel Kişileri Kazanç paylaşma amacı olan. Kazanç paylaşma amacı olmayan. 2) Kamu Hukuku Tüzel Kişileri Kamu idareleri. Kamu kurum…