Vergi Hukuku

Marmara Üniversitesi

Marmara Hukuk / Vergi Hukuku Çözümlü Pratikler

-

Ders notunu bizlere ileten arkadaşlara ve çalışmayı hazırlayan Av. Yasin DİNÇER'e teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizlerde elinizdeki notları testleri pratikleri bize hukukdershanesii@gmail.com adresi üzerinden iletirseniz buradan diğer…

Vergi Hukuku

Kamu Harcamalarının Yargısal Denetimi Kim Tarafından Yapılır?

-

Kamu Harcamalarının Yargısal Denetimi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde kamu mali yönetiminin alt yapısı oluşturulmuştur. Bu kanunla birlikte mali saydamlık ve…

Vergi Hukuku

Vergilerin Yargısal Denetimi Nasıl Olur?

-

Vergilerin Yargısal Denetimi Vergi idaresi tarafından yapılan işlemlerde vergi mükellef ve sorumlularının hukuki durumlarının korunması önem taşımaktadır. Bu aşamada yapılan işlemlerin denetlenmesi gündeme gelmektedir. Yapılan…

Vergi Hukuku

Mali Yargı-Vergi Yargısı Kavramı 

-

Mali Yargı-Vergi Yargısı Kavramı  Üst kavram olarak mali yargı, kamu gelirleri ile kamu giderlerinin de hukuka uygunluk denetimini içermektedir. Aynı zamanda mali yargı, kamu gelirlerine,…