Pay Sahipliği ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Pay Sahipliği Pay terimi, esas sermayenin bir bölümünü, hak ve borçların sahipliğini veya hisse senedini ifade etmek için kullanılabilir. Kural

Devam

Esas Sermayenin Azaltılması ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Esas Sermayenin Azaltılması Bu usul kayıtlı sermaye sisteminde de uygulanabilir. Sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle

Devam

Esas Sermayenin Artırılması ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Esas Sermayenin Artırılması Esas sermaye artırımı bir esas sözleşme değişikliği ile yapılabilir. Esas sermaye artırımında, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkı

Devam

Esas Sözleşme Değişiklikleri ( Anonim Şirket ) / Şirketler Hukuku

Esas Sözleşme Değişiklikleri Esas sözleşme şirketi kuran sözleşmedir. Bu sözleşmede yapılacak değişikliklerin usulü kanunda detaylı olarak düzenlenmiştir. Genel kurul, aksine

Devam

Anonim Şirketin Organları / Şirketler Hukuku

Anonim Şirketin Organları Türk Ticaret Kanunu anonim ortaklıkta iki farklı organı düzenlemiştir. Bunlar Genel Kurul ve Yönetim Kuruludur. Anonim şirket

Devam

Ticaret Hukuku Nedir? Ticaret Hukukunun Özellikleri

TİCARET HUKUKU Ticaret hukuku kişiler arasındaki ticaret kurallarını düzenlemektedir. Esas anlamda konu Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenmektedir. Ticaret hukuku; a) Ticari

Devam

Anonim Şirketin Kuruluşu / Şirketler Hukuku

Anonim Şirketin Kuruluşu Anonim şirketin kuruluşu denetim ilkesi usulünce şekilcidir ve sıkı kurallara tabidir. Bazı durumlarda devletten kuruluş için ayrıca

Devam

Sermaye Ortaklıkları ve Anonim Ortaklık / Şirketler Hukuku

Sermaye Ortaklıkları Türkiye Cumhuriyeti’nde en fazla kurulan ortaklık türü limited şirketlerdir. Ancak ekonomik kaynakları yönetme bakımından en önemli ortaklık türü

Devam