Makaleler

Makaleler

Metot nedir? Metodoloji nedir? Bu iki kavram arasındaki fark nedir?

-

Metot nedir? Metodoloji nedir? Bu iki kavram arasındaki fark nedir? Metot, bir yolu izlemek demektir ve yunanca methodos kelimesinden gelir. Metodoloji ise metottan daha üst…

2.Sınıf

Bilim Olarak Hukuk Sosyolojisi

-

Bilim Olarak Hukuk Sosyolojisi Hukuku anlamaya yönelik yaklaşımlar arasında hukukun üç boyutlu olduğu konusundaki yaklaşım ağırlık kazanır. Burada üç boyut etik değer, toplumsal olgu ve…

Makaleler

Türk Ceza Hukukunda Şantaj Suçu

-

TÜRK CEZA HUKUKUNDA ŞANTAJ SUÇU BLACKMAIL CRIME IN TURKISH CRIMINAL LAW Fahri Gökçen TANER Bir kimseyi, bir şeyi yapmaya veya yapmamaya zorlamanın özel bir…

Makaleler

Hukukçu Olmayan Hukuk Dekanları

-

HUKUKÇU OLMAYAN HUKUK DEKANLARI Türkiye’de Bazı Hukuk Fakültelerine Hukukçu Olmayan Dekan Atanması Hakkında Eleştiriler Kemal Gözler "6 Ekim 2019 tarihinde anayasa.gen.tr’de Anadolu Üniversitesi Hukuk…