Uluslararası Hukuk

Uluslararası Hukuk

Devletler Genel Hukuku Nedir?

-

DEVLETLER GENEL HUKUKU Devletler genel hukuku, egemenliğe sahip bağımsız devletlerin ve uluslararası kuruluşların birbirleriyle olan ilişkilerini düzenler. Bu hukuk her devletin iç bünyesindeki ilişkileri değil,…

Hukuk Kültür

Vatansızlık Nedir?

-

Vatansızlık Nedir? Vatansızlık (veya Yurtsuzluk), hiçbir devletle uyrukluk (vatandaşlık) bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Heimatlos (Alm. Haymatlos) denmektedir. Tarihçe Siyasal gerekçelere dayanarak devletler, uyruklarını…

Hukuk Kültür

Mülteci veya Sığınmacı Nedir? Sığınma Hakkının Kaynağı

-

Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve…

2.Sınıf

Uluslararası Hukuk / Online Test-3 (Çözümlü)

-

Daha fazla Test, Pratik, Sınav Sorusu için buraya tıklayınız   Uluslararası Hukuk Bazı Test ve Pratik Çalışmaları Pratik-1 Test-1Test-2Test-3 Diğer Pratik ve Testler İçin Tıklayınız.…