AB Hukukunun Kaynağı – İkincil Mevzuat

İkincil Mevzuat (Türev– organ hukuku) Kurucu antlaşmaların AB kurumlarına tanıdığı görevlerin yerine getirilmesi sırasında başvurulan hukuki tasarruflar (normlardır). –Lizbon antlaşması,

Devam

AB Hukukunun Kaynağı Olarak “Birincil Mevzuat” (Kurucu, Tamamlayıcı ve Katılma Antlaşmaları)

Birincil Mevzuat                 -Kurucu antlaşmalar, onlarla ilişkili ekler ve protokoller, mektuplar, bunları değiştiren veya ekleme yapan antlaşmalar, katılma antlaşmalarından oluşur. Kurucu

Devam