Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku

İnsan Hakları Mahkemesine Kişisel Başvuru Nasıl Yapılır?

-

İnsan Hakları Mahkemesine Kişisel Başvuru Genel Olarak En gelişmiş ve etkili insan hakları sözleşmesi olan İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme Türkiye tarafında…

Medeni Usul Hukuku

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Nasıl Olur?

-

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Genel Olarak Herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, İHAS kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla…

3.Sınıf

Kesin Hükmün Etkisi / Medeni Usul Hukuku

-

Kesin Hükmün Etkisi Kesin hükmü etkisi nedeniyle, aynı konuda davada etkili olur ve ikinci davanın reddi gerekir. Kesin hüküm nedeniyle ikinci kez dava açılamaması kesin…

3.Sınıf

Yargılama Dışında (Alternatif) Uyuşmazlık Çözüm Yolları / Medeni Usul Hukuku

-

Yargılama Dışında (Alternatif) Uyuşmazlık Çözüm Yolları Bugün için dünyanın birçok ülkesinde en çok kabul gören, yaygınlaşan, kural olarak yargılama ve mahkemelerin dışında gerçekleşen uyuşmazlık yöntemi…