Yargılama Dışında (Alternatif) Uyuşmazlık Çözüm Yolları / Medeni Usul Hukuku

Yargılama Dışında (Alternatif) Uyuşmazlık Çözüm Yolları Bugün için dünyanın birçok ülkesinde en çok kabul gören, yaygınlaşan, kural olarak yargılama ve

Devam

Anayasa Mahkemesi Ve İnsan Hakları Mahkemesine Bireysel Başvuru / Medeni Usul Hukuku

Anayasa Mahkemesi Ve İnsan Haklerı Mahkemesine Bireysel Başvuru Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Herkes anayasada güvence altına alınmış temel hak ve

Devam

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Hakem Kararı / Medeni Usul Hukuku

Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi ve Hakem Kararı Tahkim Yargılamasının Sona Ermesi Nihai hakem kararının verilmesi Davalının itirazı üzerine hakem veya

Devam

Tahkim / Medeni Usul Hukuku

Tahkim Özel hukuka ilişkin uyuşmazlıkların bazılarının çözümü, mahkemeler yerine tahkim yolu ile hakemler tarafından çözülmektedir. Tahkimde hakemler tarafından verilen kararlar

Devam

Delil Tespiti / Medeni Usul Hukuku

Delil Tespiti Delil tespiti, ileride açılacak veya açılmış olan bir dava ile ilgili delillerin bazı şartlar altında zamanından önce toplanıp

Devam

İhtiyati Tedbirle İhtiyati Haczin Karşılaştırması ve Aralarındaki Farklar / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbirle İhtiyati Haczin Karşılaştırması ve Aralarındaki Farklar İhtiyati haciz, İİK da düzenlenmiştir ve para alacaklarına ilişkin mevcut veya müstakbel

Devam

İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbirden Kaynaklanan Tazminat Davası Tedbir talebi isteyen ve tedbire karar verilmesi halinde, tedbir talep edenin sonuçta dava da haksız

Devam

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbir Kararına Karşı Konulması Yokluğunda Tedbir Kararı Verilen Karara İtirazı Kendisi dinlenmeden aleyhine ihtiyati tedbir kararı verilen taraf, ihtiyati

Devam

İhtiyati Tedbir Yargılaması ve Karar / Medeni Usul Hukuku

İhtiyati Tedbir Yargılaması ve Karar İhtiyati Tedbir Talebi İhtiyati tedbir bir dava değildir. Özellikle dava açılmadan önce ihtiyati tedbir talep

Devam

İhtiyati Tedbir / Medeni Usul Hukuku

 İhtiyati Tedbir Kavramı İhtiyati tedbir, kesin hükme kadar devam eden yargılama boyunca, davacı veya davalının (dava konusu ile ilgili olarak)

Devam