İş Hukuku

4.Sınıf

İşverenin Borçları ( İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar ) / İş Hukuku

-

İşverenin Borçları Ücret Ödeme Borcu İşçinin işgörme borcunun karşılığı işverenin ücret ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işverenin en temel borcudur. Genel anlamda ücret, bir kimseye…

4.Sınıf

Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü / İş Hukuku

-

Toplu İş Sözleşmesinin Hükmü Toplu iş sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe iş sözleşmeleri toplu iş sözleşmesine aykırı olamaz. Aksi takdirde, iş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin…

4.Sınıf

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması / İş Hukuku

-

Toplu İş Sözleşmesinin Yapılması 1. Toplu İş Sözleşmesi Yapma Ehliyeti Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip olmayan kişi veya kuruluşlar, toplu iş sözleşmesi yapamazlar. Toplu…

4.Sınıf

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu / İş Hukuku

-

Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu Yorumda Uygulanacak Esaslar Toplu iş sözleşmelerinin düzenleyici bölümü ile borç doğurucu bölümünün yorumundaki esaslar birbirinden farklıdır. Düzenleyici bölümde, üçüncü kişilerin hükme…