Kuruluşların Gelir Ve Giderleri / İş Hukuku

Kuruluşların Gelir Ve Giderleri Kuruluşların gelirleri şunlardır (STİSK m. 28/1): Üyelik ve dayanışma aidatları, Tüzüklerine göre yapabilecekleri faaliyetlerden sağlanacak gelirler,

Devam

Kuruluşların Faaliyetleri / İş Hukuku

Kuruluşların Faaliyetleri Genel Olarak Kuruluşlar, tüzüklerinde yer alan konularda serbestçe faaliyette bulunur; fakat, tüzükleriyle belirlenen amaçları dışında faaliyette bulunamaz. Kuruluşlar,

Devam

İşyeri Sendika Temsilciğinin Güvenceleri / İş Hukuku

İşyeri Sendika Temsilciğinin Güvenceleri a) İşyeri Sendika Temsilciliği: Toplu iş sözleşmesi yapmak üzere yetkisi kesinleşen sendika; işyerinde işçi sayısı; 50’ye

Devam

İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvenceleri / İş Hukuku

İşçi Kuruluşu Yöneticiliğinin Güvenceleri Yönetici, kuruluşun ve şubesinin yönetim kurulu üyelerini ifade eder. İşçi kuruluşunda yönetici olduğu için çalıştığı işyerinden

Devam

İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvenceleri / İş Hukuku

İşçi Sendikası Üyeliğinin Güvenceleri İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten

Devam

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik / İş Hukuku

Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Kuruluşlar, tüzüklerinde gösterilen amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası işçi ve işveren kuruluşlarının kurucusu olabilir, bu kuruluşlara serbestçe üye

Devam

Kuruluşların Kuruluşu / İş Hukuku

Kuruluşların Kuruluşu 1. Kuruluş İlkeleri a) İşkoluna Göre Sendikalaşma İlkesi: Sendikalar kuruldukları işkolunda faaliyette bulunur. Dolayısıyla, meslek sendikacılığı veya işyeri

Devam