İş Hukuku

İş Hukuku

Grev Nedir?

-

Grev Nedir? Grev, işçi veya işverenlerin çalışma şartları, ücretleri veya diğer hakları konusunda anlaşmazlık yaşaması durumunda, işçilerin işi bırakarak işverenleri üzerinde baskı kurma eylemidir. Grev,…

İş Hukuku

İşyeri Hekimi Nedir?

-

İşyeri Hekimi Nedir? İşyeri hekimi, işyerlerinde çalışanların sağlığını korumak ve iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmekle görevli olan hekimdir. İşyeri hekimleri, işyerlerinde çalışanların sağlıklı bir…