Hukuka Giriş

Hukuk Kültür

Sosyal Devlet Nedir? Sosyal Devletin Unsurları Nelerdir?

-

Sosyal Devlet Nedir? Sosyal devlet, devletin sosyal barışı ve sosyal adaleti sağlamak amacıyla sosyal ve ekonomik hayata aktif müdahalesini gerekli ve meşru gören bir anlayıştır.…

Hukuka Giriş

Hakimin Hukuk Yaratması ve Yarattığı Hukukun Niteliği

-

Hâkimin Hukuk Yaratması Türk Medeni Kanunu'nun 1. maddesine göre hâkim, kanunda somut olaya uygulanabilecek bir hüküm bulamazsa (kanun boşluğu oluşur) örf ve adet hukukuna bakar.…

Hukuka Giriş

Hakimin Takdir Yetkisi ve Takdir Yetkisinin Özellikleri

-

Hâkimin Takdir Yetkisi – TMK 4 Hâkimin takdir yetkisini ne şekilde kullanacağı TMK 4. maddede belirtilmiştir. Buna göre: “Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini…

Hukuka Giriş

Hak Nedir? Hukuken Haklar Nasıl Korunur?

-

Hak nedir? “Hukukça korunan ve bundan yararlanılması sahibinin ya da temsilcisinin iradesine bağlı bulunan toplum çıkarı ile sınırlı çıkar”dır. Hakların Korunması 1-)Hak Sahibinin Eliyle Korunması…