Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

Zilyetlik Nasıl Kazanılır?

-

ZİLYEDLİĞİN KAZANILMASI Aslen Kazanma: Bir kimsenin bir mal üzerinde başka birinin rızası olmaksızın kendi zilyetlik iradesiyle fiili hakimiyet kurmasıdır. Zilyetlik iradesi için ayırt etme gücüne…

Eşya Hukuku

Tapuda Terkin İşlemleri / Eşya Hukuku

-

TAPUDA TERKİN İŞLEMLERİ Terkin için Gerekli Şartlar: Terkin bir tescilin çizilerek hükümsüz hale getirilmesidir. Bir taşınmaz üzerindeki ayni hak sona erdirilmek isteniyorsa bu bir tasarruf…

Eşya Hukuku

Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler Nelerdir? / Soru-Cevap

-

Ayni Haklara Hakim Olan Prensipler Nelerdir? Belirlilik Alenilik İnancın Korunması Sınırlı sayı ve tipiklik Hak düşürücü süre ve zamanaşımı işlememesi prensibi

Eşya Hukuku

Ayni Hakların Diğer Haklardan Ayrılması

-

Ayni Hakların Diğer Haklardan Ayrılması Ayni hakların konusu eşyadır, bu yönüyle ayni haklar kişilik haklarından fikri haklardan, velayet hakkından kolayca ayrılır. Alacak haklarından ve özellikle…