İdare Hukuku

2.Sınıf

Organik Anlamda İdare (Yasama, Yargı ve Yürütmenin İdare İle İlişkisi)

-

ORGANİK ANLAMDA İDARE İdare, devletin yürütme organı içinde ve bu organın Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu yanında üçüncü kanadı olarak düzenlenmiş bulunmaktadır. Şu halde, İdareyi ilk…

İdare Hukuku

Kamulaştırma Nedir?

-

KAMULAŞTIRMA NEDİR? Özel kişilerin mülkiyetindeki taşınmazın kamu yararı amacıyla idarenin mülkiyetine geçirilmesidir. Yalnızca taşınmaz mallarda olabilir. Öncelikle kamu yararı olması gerekir. Kamu yararı kamulaştırma işleminin…

İdare Hukuku

Kamu Görevliliği Nedir?

-

KAMU GÖREVLİLERİ Kamu görevliliği sözleşmeyle kurulan bir ilişki olmayıp, kural olarak bir statü ilişkisidir. Kişi idarenin tek yanlı işlemiyle bu statüye girer, bu statünün hukuki…

İdare Hukuku

Yerel Yönetimler (Mahalli İdareler)

-

YEREL YÖNETİMLER (MAHALLİ İDARELER) A. HİZMET YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI Bazı hizmetlerin taşıdıkları önem nedeniyle devlet tüzel kişiliğinden ayrılıp ayrı kamu tüzel kişilik verilmesiyle özerkleşmesi şeklinde…