Ceza Hukuku (Özel)

3.Sınıf

Satıcının Satılanın Ayıplı Olmasından Dolayı Sorumluluğu

-

SATICININ SATILANIN AYIPLI OLMASINDAN DOLAYI SORUMLULUĞU A.Tanımı Ayıptan sorumluluk , satıcının , satılanın , hasarın geçtiği anda alıcıya bildirdiği nitelikleri veya dürüstlük kuralı gereğince ondan…

2.Sınıf

Teşebbüste Özel Durumlar (Zincirleme Suç, Kesintisiz Suçlarda Teşebbüs)

-

TEŞEBBÜSTE ÖZEL DURUMLAR 1- Fail daha fazlasını isterken azını almış ise; bu durumda teşebbüs değil tamamlanmış suç vardır. Örn: A cep telefonundan beş tane telefon…

2.Sınıf

Ani Suç / Mesafe Suçu / Kesintisiz Suç

-

HER NETİCENİN BİR SUÇ SAYILDIĞI HALLER 1- Ani Suç- Mesafe Suçu: Ceza kanununda tanımlanan hareket ile netice aynı anda gerçekleşmiş ise ANİ SUÇ tan (neticesi…

2.Sınıf

İcrai Suçlar – İhmali Suçlar Ayrımı

-

İcrai Suçlar – İhmali Suçlar Hukuki açıdan yapma biçiminde işlenebilen yani mutlaka icrai eylemlerle işlenebilen suçlara icrai suçlar denir. İcrai suçlar yapılmaması gereken hareketlerin yapılması…