Sosyal Güvenlik Hukuku

4.Sınıf

Türkiye’de Sosyal Güvenliğin Gelişimi

-

TBMM Hükümeti Devrinde 114 sayılı Zonguldak Ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuna Dair Kanun: Kömür tozlarının açık artırma yoluyla…

4.Sınıf

Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Güvenlik

-

Osmanlı İmparatorluğunda Sosyal Güvenlik Modern sosyal güvenliğin doğuşu sanayileşme hareketi ile başlar. Sanayileşme hareketleri ve işçi sınıfının doğuşu Osmanlığında çok geç başlamış olması nedeniyle sosyal…

4.Sınıf

Sosyal Güvenliğin Uluslararası Boyutu

-

SOSYAL GÜVENLİĞİN ULUSLARARASI BOYUTU           Yabancı ülkede çalışan işçilerin sayıları arttıkça yabancıların sosyal güvenliğe ilişkin sorunlarının çözümlenmesinde ülkeler arası işbirliği zorun hale gelmiştir. Uluslararası sosyal…

4.Sınıf

Sosyal Güvenlik Teknikleri ve Tarihsel Gelişimi

-

SOSYAL GÜVENLİK TEKNİKLERİ VE TARİHSEL GELİŞİMİ           Sosyal güvenlik teknikleri, “bireysel” ve “kollektif” olarak ikiye ayrılır. Bireysel Teknikler (Tasarruf): Bireysel teknikte başkaları işe karışmaz. Kişi…