Genel Devlet Teorisi

Genel Devlet Teorisi

Demokratik Siyasal Kültürün Özellikleri

-

Demokratik Siyasal Kültürün Özellikleri - Siyasetle ilgili bir kültürdür. İnsanlar siyasete ilgi gösterirler. Ama bu ilgi pasif değildir, katılıma dayanır. Katılımcıdırlar. Derneklere katılma, sendikalara katılmalar…

Genel Devlet Teorisi

Demokrasinin 4 Temel Sac Ayağı

-

Demokrasinin Sac Ayakları; Bir demokrasinin 4 temel ayağı vardır; 1- Hukuksal 2- Kurumsal 3- Toplumsal 4- Kültürel 1. Hukuksal Boyutu: Bu boyutu anayasalar ve yasalar…

Ders Özetleri

Siyasal Kültür Nedir? Siyasal Kültürü Ne Oluşturur?

-

Siyasal Kültür Nedir? Siyasal kültür; bir ülkedeki bütün siyasal sistem hakkındaki davranışları ve fiillerin toplamadır. Siyasal Kültürü ne oluşturur? 1- Toplumun şu andaki siyasal sistem…

Ders Özetleri

Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri ve Özellikleri

-

Kuvvetler Ayrılığı Sistemleri Parlamenterizm, Britanya’dan günümüze kalmıştır. 1688 Şanlı(Büyük) devrim. “Bir parlamento kadının erkek, erkeği kadın yapmak dışında her şeyi yapar.” - İngilizlerin ünlü bir…