Deniz Ticareti Hukuku Ders Notları

Deniz ticareti hukukunu genel olarak tanımlayacak olursak; gemiler ve gemilerin denizde seyrüseferine ilişkin hukuki işlemleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kendi içeresinde

Devam

Miras Hukuku Pratik Çalışma-2

OLAY A’nın vefatı üzerine açılan vasiyetnamesinde, evinde bulunan Nuri İyem tablosunu Pera Müzesi’ne bağışladığı, bunun dışındaki mallarının çocuklarına eşit olarak

Devam

Vatandaşlık Hukuku – Vatandaşlığın Kazanılma Yolları

Vatandaşlık, bir kişinin bir devlete olan bağıdır. Devlete aidiyetidir. Topluma ait olmanın, o sosyal toplumun özelliklerini de bir şekilde kişiye

Devam

Miras Sözleşmesi Nedir?

2- MİRAS SÖZLEŞMESİ Miras sözleşmesi, kanun koyucunun öngördüğü ikinci ölüme bağlı tasarruf türüdür. Bunun hukuki niteliği, adından da anlaşılacağı üzere

Devam

Sözlü Vasiyetnameler

Sözlü Vasiyetname Sözlü vasiyetname istisnai koşulların varlığı halinde yapılmasına izin verilen bir vasiyetnamedir. Sözlü vasiyetnamenin güven veren bir kurum olmadığını

Devam