Trendler

1
12 Tem, 2022

Stajyer Avukatın El Kitabı PDF İndir

İstanbul Barosu Stajyer Avukatlar Komisyonu tarafından hazırlanan bu çalışmada avukatlık staj süreci ve etkin bir staj nasıl olur sorularına cevap bulabileceksiniz. Faydalı bulursanız arkadaşlarınızla paylaşmayı…

2
7 Mar, 2022

Kısaca Düşünce ve Vicdan Özgürlüğü Nedir?

Düşünce özgürlüğü, başka bir deyişle ifade özgürlüğü veya vicdan özgürlüğü demokrasinin temel ilkesidir. İnsan haklarına ilişkin bütün belgelerde ilk sırada vurgulanmıştır. Kimsenin müdahalesi olmadan her fert istediğini düşünme hakkına sahiptir ve bu…

3
23 Şub, 2022

Hukuk Savaşı Nedir? Sovyetler Birliğinden Rusya’ya

Hukuk Savaşı  Sovyetler Birliği'nin son yıllarında Sovyetler Birliği'nin merkezi hükümeti ile Sovyet Rusya ve diğer Sovyet cumhuriyetlerinin hükümetleri arasındaki "Egemenlik geçit töreni" sırasında yaşanan çatışmalar…

4
19 Oca, 2022

Mülk Devleti Nedir?

Mülk devleti Orta Çağ'da etkili olan devlet anlayışıdır. İlkel bir yapıya sahiptir ve zaman zaman uygulama alanı bulmuştur. Bu anlayışta devletin başındaki kişi devleti kendi mülküymüş gibi görür.…

5
17 Oca, 2022

Doğal Hukuk Kuramı Nedir?

Doğal hukuk kuramı, doğal hukuk veya doğa hukuku (Latince: lex naturalis) içeriği doğal olarak var olan, doğal olarak ayarlanmış ve her şeyin üzerinde (her zaman ve her yerde) geçerliliğe…

6
12 Oca, 2022

Kadının Beyanı Esastır İlkesi Nedir?

"Kadının beyanı esastır", cinsel suç ve cinsel şiddet vakalarında delil yetersizliği durumunda kadının ve çocuğun beyanının esas olduğunun kabul edilerek soruşturmanın başlatılması ve ifadenin delil olarak kabul edilmesine dair ilkedir. İlke…

7
10 Ara, 2021

Suçluların Geri Verilmesi Şartları ve Uygulanan Sistemler

SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ Suçluların geri verilmesi, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının yerine getirilmesi veya suç işleyip yurt dışına kaçan birinin yargılanabilmesi için; suçlunun iadesinin istenilmesidir. ŞARTLARI:…

8
9 Ara, 2021

Ölüm Cezası Lehinde ve Aleyhinde Görüşler

ÖLÜM CEZASI LEHİNDE VE ALEYHİNDE GÖRÜŞLER 1) Aleyhinde olan görüşler: Ölüm cezası suçlarda azalmaya neden olmamıştır. Bir suçu işleme kararı alan kişi, ölüm cezasının varlığı…

9
7 Ağu, 2021

Hukuk Devleti ve Demokrasi Arasındaki İlişki

Hukuk Devleti ve Demokrasi Arasındaki İlişki “Adalet mülkün temelidir.” cümlesi sadece maddi varlıkları değil yaşam ve onur gibi manevi varlıklar üzerindeki mülkiyeti de kapsamaktadır. Dolayısıyla…