3.Sınıf

3.Sınıf

İdarenin İşlemlerinin Denetlenmesi

-

İDARENİN DENETİMİ A. Denetimin Önemi Anayasa’ya göre, Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir (AY m. 2). Hukuk devleti ilkesi gereğince, yürütme organı ve dolayısıyla yürütme organının…

3.Sınıf

Kesin Hükmün Etkisi / Medeni Usul Hukuku

-

Kesin Hükmün Etkisi Kesin hükmü etkisi nedeniyle, aynı konuda davada etkili olur ve ikinci davanın reddi gerekir. Kesin hüküm nedeniyle ikinci kez dava açılamaması kesin…

3.Sınıf

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme / Şirketler Hukuku

-

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Birleşme, bölünme ve tür değiştirme bir yeniden yapılandırma yoludur. Şirketlerin malvarlığı yapılarına yönelik olarak bir değişiklik meydana gelmektedir. Malvarlıkları üzerinde…

Eşya Hukuku

Taşınır Davası ve Zilyetlik Davalarının Farkları Nelerdir?

-

Taşınır Davası – Ziliyetlik Davalarının Karşılaştırılması 1-) ziliyetlik davalarında hem taşınırların hemde taşınmazların korunması söz konusudur. Taşınır davası sadece taşınırlar bakımında açılacak davadır. 2-) ziliyetlik…

Kıymetli Evrak Hukuku

Bonoda Tahsil ve Takip İşlemleri

-

Bonoda Tahsil ve Takip İşlemleri Bononun tahsil ve takibi alacaklı tarafından bizzat yapılabileceği gibi banka aracılığı ile de yapılabilir. Alacaklı vadeyi (ödeme günü) bekler ve…