İ.İ.B.F

Ders Özetleri

Muhasebe Teorisinin Özellikleri

-

MUHASEBE TEORİSİNİN ÖZELLİKLERİ Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir teoriye dayanmaz. Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, uygulamanın neden öyle olduğunu ve neden…

Ders Özetleri

Tek Düzen Hesap Planı

-

1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108…

Finansal Muhasebe

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Amacı ve Kapsamı

-

TEK DÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ AMACI VE KAPSAMI 26 Aralık 1992 tarihinde yayınlanan 1. No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliği’nde, yapılan bu düzenlemenin amacı, niteliği ve kapsamı…

Ders Özetleri

Muhasebede Hesap Türleri

-

HESAP TÜRLERİ Aşağıda Tek Düzen Muhasebe Sistemi içinde yer alan hesap türlerinin tanıtımları yapılmıştır. Aktif Hesaplar : Aktif hesaplarda bir nakit (likidite) unsuru söz konusudur.…