Son Yazılar

-

Sebepsiz Zenginleşmenin Hükümleri

Sebepsiz Zenginleşmenin Hükümleri Sebepsiz zenginleşmeden zenginleşen için doğan borç iade borcudur. TBK m. 77’ de bu durum “Haklı bir sebep olmaksızın, bir başkasının malvarlığından…

-

İade Talebi İleri Sürülemeyen Durumlar / Borçlar Hukuku

İade Talebi İleri Sürülemeyen Durumlar 1.  Borçlanılmamış Şeyin İfası TBK  m.  78  (1)  hükmüne  göre,  “Borçlanmadığı  edimi  kendi  isteğiyle  yerine  getiren kimse, bunu ancak, kendisini…

-

Sebepsiz Zenginleşme Bakımından Sebepten Soyutluk İlkesinin Önemi

Sebepsiz Zenginleşme Bakımından Sebepten Soyutluk İlkesinin Önemi Sebepsiz zenginleşmeye ilişkin hükümlerin uygulama alanının belirlenmesinde borçlandırıcı işlemin tasarruf işlemine bağlı olup olmadığı meselesi önem taşır. Hukukumuz…

-

Sebepsiz Zenginleşme Nedir? Temel Özellikleri

SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME Sebepsiz zenginleşme, sözleşmeler ve haksız fiiller gibi bir borç kaynağıdır. Sebepsiz zenginleşme borcu, kanun tarafından belirlenen bazı şartların gerçekleşmesi halinde kanundan doğan borç…

-

Yetkisiz Temsil Nedir? Yetkisiz Temsilin Sonuçları Nelerdir?

Yetkisiz Temsilin Sonuçları Temsil olunan adına hukuki muameleyi yapan temsilcinin bu hususta yetkisi yoksa veya yetkisini aşmışsa yetkisiz temsilden söz edilir. Temsil olunan böyle bir…

  • Hukuk Terimleri
  • İş Hukuku
  • İ.İ.B.F
Hukuk Terimleri

Zorunlu Savcılık Nedir? – Hukuk Terimleri

-

Zorunlu Savcılık Nedir? Suçüstü hâli ile gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde, Cumhuriyet savcısına erişilemiyorsa veya olay genişliği itibarıyla Cumhuriyet savcısının iş gücünü aşıyorsa sulh ceza hâkiminin…

4.Sınıf

İşverenin Borçları ( İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar ) / İş Hukuku

-

İşverenin Borçları Ücret Ödeme Borcu İşçinin işgörme borcunun karşılığı işverenin ücret ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işverenin en temel borcudur. Genel anlamda ücret, bir kimseye…

Ders Özetleri

Muhasebe Teorisinin Özellikleri

-

MUHASEBE TEORİSİNİN ÖZELLİKLERİ Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir teoriye dayanmaz. Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, uygulamanın neden öyle olduğunu ve neden…

Reklam

Ders Notları

Ceza Hukuku (Genel)

Modül