Son Yazılar

-

Arabuluculuk / Çatışma Durumunda Bireyler Nasıl Davranırlar

ÇATIŞMA DURUMUNDA BİREYLER NASIL DAVRANIRLAR? Çatışma yönetimindeki davranış tarzları, Thomas ve Kilmann1 tarafından temel olarak; ısrarcılık (assertiveness) ve işbirliği (cooperativeness) boyutları kapsamında ele alınmaktadır. Bu…

-

ÇATIŞMANIN VE UYUŞMAZLIĞIN ANALİZİ, POZİSYONLAR VE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

ÇATIŞMANIN VE UYUŞMAZLIĞIN ANALİZİ, POZİSYONLAR VE İHTİYAÇLAR ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Pozisyon ve menfaat kavramları, uyuşmazlık çözümü konusunda çok önemli yere sahiptir. Genellikle her iki tarafın da…

-

Arabuluculukta Çatışma ve Uyuşmazlık Farkı

ÇATIŞMA VE UYUŞMAZLIK FARKI Uyuşmazlık kavramı; bir veya daha fazla kişinin istekleri, çıkarları, değerleri, inançları, sınırlı bir kaynağın paylaşımındaki görüşleri veya ihtiyaçları farklı olduğunda veya…

-

Arabuluculukta Çatışma Kavramı

ÇATIŞMA NEDİR? Çatışma, en az iki bireyin kendi amaçlarına ulaşma doğrultusundaki yaklaşımlarının veya eylemlerinin birbirlerini engellediği, ketlediği veya sınırladığı durumdur. Çatışma durumunda, her birey kendi…

  • Hukuk Terimleri
  • İş Hukuku
  • İ.İ.B.F
4.Sınıf

İşverenin Borçları ( İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar ) / İş Hukuku

-

İşverenin Borçları Ücret Ödeme Borcu İşçinin işgörme borcunun karşılığı işverenin ücret ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işverenin en temel borcudur. Genel anlamda ücret, bir kimseye…

Ders Özetleri

Muhasebe Teorisinin Özellikleri

-

MUHASEBE TEORİSİNİN ÖZELLİKLERİ Muhasebe düşünülüp yaratıldıktan sonra uygulamaya konulmuş bir teoriye dayanmaz. Aksine, mevcut uygulamanın dayandığı düşünce biçimini araştırarak, uygulamanın neden öyle olduğunu ve neden…

Ceza Hukuku (Genel)