Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon Ders Notları

-

Yönetim ve Organizasyon. İşletme amaçlarına etkili ve verimli bir şekilde ulaşmak üzere planlama, örgütleme, yöneltme, koordinasyon ve denetimin yapılması sürecidir. Yönetim ve Organizasyon Ders Notlarının…