Borçlar Hukuku (Özel)

Borçlar Hukuku (Özel)

Satıcının Zapttan Sorumluluğu (BK.m.214-218)

-

Satıcının Zapttan Sorumluluğu (BK.m.214-218) 1.Satıcının Zapttan Sorumluluğunun tanımı ve hukuki niteliği MADDE 214- Satış sözleşmesinin kurulduğu sırada var olan bir hak dolayısıyla, satılanın tamamı veya…

Borçlar Hukuku (Özel)

Taşınır Satış Sözleşmesi

-

Taşınır Satışı Sözleşmesi I.Genel olarak taşınır satışı sözleşmesi 1.Taşınır satışının tanımı ve konusu Tanımı: MADDE 209- Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında…

Borçlar Hukuku (Özel)

Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi

-

Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesi 1.Yarar ve hasar kavramları, sorunun ortaya konması ve çeşitli çözüm şekilleri 1.1. Yarar ve Hasar Kavramı Yarar, birşeyden kendiliğinden…

Borçlar Hukuku (Özel)

Satış Sözleşmesinde Alıcı ve Satıcının Borçları Nelerdir?

-

Satış Sözleşmesinin Hükümleri Satış sözleşmesinin alıcıya ve satıcıya yüklediği sorumluluklar ve borçlar vardır. 1.Satıcının Borçları a-Satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme borcu, b-Alıcıya üçüncü bir…