Son Yazılar

1.Sınıf

Anayasanın Tanımı

-

Anayasa kavramı, herkesin kabul ettiği bir tanıma sahip değildir. Genel olarak öğretide anayasa kavramı şöyle tanımlanmaktadır: Anayasa, devletin yapısını, hükümet şeklini, organlarını, bu organlar arasındaki…

1.Sınıf

Parlamentarizm Ne Demektir?

-

Parlamentarizm, bir ülkede yürütme organının, yani hükümetin, parlamentoya karşı sorumlu olduğu bir siyasi sistemdir. Bu sistemde, hükümetin gücü parlamentodan gelir ve parlamento hükümetin faaliyetlerini denetler.…