Taşınır Satış Sözleşmesi

Taşınır Satışı Sözleşmesi I.Genel olarak taşınır satışı sözleşmesi 1.Taşınır satışının tanımı ve konusu Tanımı: MADDE 209- Taşınır satışı, Türk Medenî

Devam

Satış Sözleşmesinde Yarar ve Hasarın Geçmesi

Satış sözleşmesinde yarar ve hasarın geçmesi 1.Yarar ve hasar kavramları, sorunun ortaya konması ve çeşitli çözüm şekilleri 1.1. Yarar ve

Devam

Satış Sözleşmesinde Alıcı ve Satıcının Borçları Nelerdir?

Satış Sözleşmesinin Hükümleri Satış sözleşmesinin alıcıya ve satıcıya yüklediği sorumluluklar ve borçlar vardır. 1.Satıcının Borçları a-Satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya

Devam

Satış Sözleşmesinin Unsurları

Satış Sözleşmesinin Unsurları a-Satılan (mebi,satış konusu) b-Satış Bedeli(semen,fiyat) c-Satılan ile Satış Bedelinin Birbiriyle Değiştirilmesi Konusunda Tarafların Anlaşması(ifa) a-Satılan (meb’i,satış konusu):

Devam

Köy Enstitüleri Nedir? Neden Kapatıldı?

Köy enstitüsü, Türkiye’de ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılan okul türü. Tamamen

Devam

Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler

Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler Tarafların yaptıkları sözleşme, hiçbir unsuru itibariyle ya da kısmen kanun hükmüyle düzenlenmemiş olabileceği gibi başka sözleşme

Devam

Borçlar Kanununda Konu ve Amaç itibariyle Sözleşmelerin Gruplandırılması

Konu ve amaç itibariyle sözleşmelerin gruplandırılması aa)Temlik Borcu Doğuran Sözleşmeler: Bir hakkın kesin olarak başkasına devrine yönelmiş olan sözleşmelerdir. Bir

Devam

Borçlar Kanununun Sözleşme Tiplerini Düzenleyen Hükümlerine Hakim Olan Temel Prensipler

Borçlar Kanununun sözleşme tiplerini düzenleyen hükümlerine hakim olan temel prensipler a.Sözleşme Özgürlüğü Prensibi: Hukuk düzeni sınırları içerisinde kişilerin irade beyanlarıyla

Devam