Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku

Anayasa Hukuku FSM Hukuk Vize-Final-Büt Çıkmış Sorular

-

Sınavı bizlere ileten arkadaşlara teşekkür ederiz. Arkadaşlar sizlerde elinizdeki notları testleri pratikleri bize hukukdershanesii@gmail.com adresi üzerinden iletirseniz buradan diğer arkadaşlarda faydalanabilir. Paylaşıma Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Herkese…

Anayasa Hukuku

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri

-

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri 1) Kesindir. 2) İptal kararı verilirken yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm tesis edilemez. 3) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.…

1.Sınıf

Anayasa Nedir? Maddi ve Şekli Anlamda Anayasa

-

Anayasa Nedir? Anayasa devletin yapısını, kuruluşunu, idare şeklini, devletin çeşitli organlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin devlete karşı olan temel hak ve ödevlerini düzenleyen yasadır.…

1.Sınıf

Anayasa Nedir?

-

Anayasa Nedir? Anayasa bir devletin hangi esaslara göre yönetileceğini belirleyen ve mutlak bir şekilde de uyulması gereken bir hukuk metnidir. Bir başka ifadeyle de anayasalar…

1.Sınıf

Hukukun Üstünlüğünün Bağlayıcılığı İlkesi

-

Hukukun Üstünlüğünün Bağlayıcılığı İlkesi Hukukun üstünlüğü ilkesi, devleti temsil eden kişi ve kurumların hukukun temeli olan “bireyin mal ve canını koruma” haricinde keyfice kural ve…