1. Ana Sayfa
  2. 1.Sınıf

Anayasa Nedir? Maddi ve Şekli Anlamda Anayasa

Anayasa Nedir? Maddi ve Şekli Anlamda Anayasa

Anayasa Nedir?

  • Anayasa devletin yapısını, kuruluşunu, idare şeklini, devletin çeşitli organlarını, bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, kişilerin devlete karşı olan temel hak ve ödevlerini düzenleyen yasadır.
  • Anayasalar sadece genel ilkeleri koyarlar, ayrıntıya girmezler.
  • Ayrıntıların düzenlenmesi kanunlara bırakılır.
  • Kanun anayasaya aykırı olamaz.

1) Maddi Anlamda Anayasa

Belli bir devletin siyasi yapısı, iktidarın kullanılışı ve yetkileri ile ilgili kuralların bütününü ifade eder. Yine devletin şekli(tekil ya da federal) onun hükümet şekli (Örneğin Cumhuriyet) devlet organlarının yetkileri, birey hak ve hürriyetleri ile ilgili kuralar, maddi anlamda anayasanın içeriğini oluşturur.

2) Şekli Anlamda Anayasa

Normlar hiyerarşisinde en üst sırayı işgal eden, kanunlardan farklı ve daha zor bir usulle konulup değiştirilebilen hukuk kurallarının bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda bir kuralın anayasa kuralı olup olmadığına, onun içeriğine bakılmaksızın, o kuralın bulunduğu yere ve yapılış veya değiştiriliş şekline bakılarak karar verilir. Eğer bu kural normlar hiyerarşisinde en üst basamakta yer alıyorsa ve kanunlardan daha zor bir usulle değiştirilebiliyorsa o kural, içerik olarak neye ilişkin olursa olsun bir anayasa kuralıdır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında