13- Roma Hukuku / Hukuki Muamelelerin Hükümsüzlüğü (Yokluk, Butlan, …)

Hukuki Muamelelerin Hükümsüzlüğü: Bir hukuki muameleden beklenen sonuçların doğmasını engelleyen çeşitli sebepler mevcuttur. Bu sebeplerin varlığı halinde hukuki muamelenin geçerliliği

Devam