12- Roma Hukuku / Fiil Ehliyeti

ROMA HUKUKU FİİL EHLİYETİ: Fiil ehliyeti hakları kullanma ehliyetidir. Hak ehliyeti bir durumu ifade ettiği halde fiil ehliyeti kişinin bir

Devam

11- Roma Hukuku / Hukuki Muamele

ROMA HUKUKU HUKUKİ OLAY: Hukuki olay, hukuk düzeni tarafından kendisine sonuç bağlanmış durumlardır. Bu durum doğadan kaynaklanabilir veya insan fiili

Devam

9- Roma Hukuku / Hak

ROMA HUKUKU HAK: Hak, hukuk tarafından tanınan yetkidir. Başka bir tanıma göre hak, toplumda yaşayan bireylerin topluluklardan talep edebildiği şeylerdir.

Devam

7-Roma Hukuku Tarihi / Klasik Hukuk Devri (MÖ. II. Ortaları – MS. III. Yüzyıl)

ROMA HUKUK TARİHİ KLASİK HUKUK DEVRİ (MÖ. II. Ortaları – MS. III. Yüzyıl): 1-PRAETOR VE HUKUKU: Praetor, consul’den sonra gelen

Devam

5-Roma Hukuku- Son İmparatorluk Devri (Dominatus MS. 287-565)

Roma Hukuku/SON İMPARATORLUK DEVRİ (Dominatus MS.287–565):   İmparatorluğun  içindeki  birbirinden  farklı  halk  kitlelerini  eski  gelenek  ve usullere göre yönetmek imkansızlaşmıştı.

Devam