7-Ayni Hak-Alacak Hakkı Karşılaştırması

AYNİ HAK – ALACAK HAKKI KARŞILAŞTIRMASI

AYNİ HAK ALACAK HAKKI

Mutlak haktır.

Nispi haktır.

Herkese karşı ileri sürülebilir ve herkes tarafından ihlal edilebilir.

Herkese karşı ileri sürülemez ve herkes tarafından ihlal edilemez.
Mevcut ve belirli şeyler üzerinde kurulabilir. Alacak hakkı ise mevcut olmayan ve belirlenebilir şeyler üzerinde kurulabilir.

Sınırlı ayni hak sahipleri korunur. Örn. A, B’nin dairesi üzerinde bir oturma hakkına sahiptir. B, bu daireyi başka birisine devretse dahi A’nın oturma hakkı sürecektir.

Alacak hakkında böyle bir koruma yoktur. Örn. A, kalemi B’ye sattı fakat teslimi etmedi. Sonra A, kalemi C’ye sattı, teslim etti. B, C’ye karşı hak ileri süremez çünkü B’nin sadece şahsi hakkı vardır.

Ayni hak üzerinde hak sahibi ile iradi veya kanuni temsilcileri tasarrufta bulunabilir.

Alacak hakkında ise bir kimse kendisine ait olmayan bir malın da üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Ayni hak sahibi şeyi terk edebilir.

Alacak hakkı karşı tarafın iradesi dışında terk edilemez.

Ayni haklar sınırlı sayıdadır. Yalnızca kanunda belirtilen ayni haklar olabilir.

Alacak hakları sınırlı sayıda değildir. Numerus clausus ilkesi geçerli değildir.
Zamanaşımı yoktur. Zamanaşımı ve hak düşürücü vardır.

Ayni hakları düzenleyen kurallar emredici kurallardır.

Alacak haklarını düzenleyen kurallar genellikle tamamlayıcı, yorumlayıcı, açıklayıcı kurallardır.

Eşya Hukuku Bazı Ders Özetleri

Eşya Hukukunun Diğer Ders Özetleri İçin Tıklayınız.

Youtube Kanalıma Abone olur musunuz? Kanalımda Hukuk Ders İçerikleri yanı sıra çeşitli konularda sohbetler paylaşıyorum arkadaşlarım arasına Abone olarak katılır mısın?

2 thoughts on “7-Ayni Hak-Alacak Hakkı Karşılaştırması

Sizin bu konudaki yorumunuz nedir?

%d blogcu bunu beğendi: