Edim Nedir? Edimin Unsurları Nelerdir?

EDİM NEDİR?

Borcun içeriğini ve konusunu oluşturur. Borç ilişkisine dayanarak alacaklının borçludan talebe yetkili olduğu, borçlunun da yerine getirmek zorunda bulunduğu davranışa denir. Borçlunun, alacaklı lehine gerçekleştirmek zorunda olduğu bu yarar, maddi nitelikte bir menfaat, yani bir malvarlığı değeri olabileceği gibi, manevi nitelikte bir menfaat da olabilir.

EDİMİN UNSUR VE ŞARTLARI

1. Edim, hukuken korunan bir menfaat olmalıdır.

Edim borç ilişkisinden doğan bir alacağın (borcun) konusu olmalı, hukuki bir nitelik taşımalıdır. Görgü veya yaşam kuralları gereği yapılan bir davranış hukuki anlamda bir edim olarak tanımlanamaz. Baş sağlığı mektubu, doğum günü kutlama telgrafı edim değildir. Edim, alacaklıya hukuken korunan bir menfaat sağlamalıdır.

Edimin hukuken korunabilmesi için, alacaklıya makul bir menfaat sağlaması, dürüstlük kuralına uygun olması gerekir. Hakkın kötüye kullanılmasını yani hiçbir menfaat sağlamayan veya sırf başkasını zarara sokmak amacıyla kullanılan bir hakkı, hukuk düzeni korumaz. Kötüye kullanmanın başladığı yerde hak sona erer. Alacak hakkı, dürüstlük kuralı ve hakkın kötüye kullanılmaması ilkeleriyle sınırlıdır.

2. Edim imkânsız olmamalıdır.

Edim, borç ilişkisinin doğduğu anda imkânsız olmamalıdır. Borç ilişkisinin doğduğu anda edim imkânsız ise, TBK mad. 27/1’e göre borç ilişkisi kesin hükümsüzdür. Burada sözleşmenin kurulması sırasındaki (başlangıçtaki) imkânsızlık vardır. İmkânsızlık bir taraftan maddi ve hukuki, diğer taraftan objektif ve mutlak olmalıdır. Edim herkes tarafından imkânsız olmalıdır, borçlunun şahsındaki ekonomik sıkıntılar imkânsızlık değildir, temerrüde girer.

3. Edim emredici hukuka aykırı olmamalıdır.

TBK mad. 27/1’e göre kesin hükümsüzdür.

4. Edim genel ahlaka, kamu düzenine ve kişilik haklarına aykırı olmamalıdır.

TBK mad. 27/1’e göre kesin hükümsüzdür.

5. Edim, belirli veya belirlenebilir olmalıdır.

Edim, borcun doğumu esnasında belirli veya hiç olmazsa ifa anında zaman, yer ve konu itibariyle objektif olarak belirlenebilir nitelikte olmalıdır. Belirli olmayan ve belirlenemeyen edimlerin ifası, dava ve cebri icraya konu olamaz, çünkü sözleşme yani borç doğmaz. Parça edimlerinde, edim her yönüyle bellidir. Borsada kayıtlı tüm mallar belirlenebilir edimlerdir.

Edimi, anlaşmaya göre taraflardan biri belirleyebileceği gibi, yetki üçüncü kişilere (bilirkişi veya hakem sıfatıyla hareket etmesi gerekir) de bırakılabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.