Soru-Cevap / Kamu Hukukunun Alt Dalları Nelerdir?

Kamu Hukukunun Dalları Kamu hukuku veya amme hukuku, devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Özel hukuktan ayrılması sırf teorik bir ayrım değil, başvurulacak mahkemenin belirlenmesi açısından da önemlidir.

Devam

Din Sosyolojisi Nedir? Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’de Din Sosyolojisi

Din Sosyolojisi Nedir? Din sosyolojisi, dini kurum ve dini yapılanmaları, dini temalarla toplumsal yapı arasındaki ilişkileri ve dinin toplum, toplumun

Devam

Hukukta Bir Borç Nelerden Kaynaklanır? / Borcun Kaynakları

Borcun Kaynakları Sözleşme Haksız Fiil Sebepsiz Zenginleşme Kanunda sayılan diğer haller(İlan yolu ile özel sözü verme, vekâletsiz iş görme gibi)

Devam

Soru-Cevap / Borçlar Hukukuna Hakim Olan İlkeler Nelerdir?

Borçlar Hukukuna Hâkim Olan İlkeler Sözleşme Özgürlüğü Sözleşmenin Tipini seçme Özgürlüğü Borç İlişkisinin Nisbiliği Dürüstlük Kuralı Kusurlu Sorumluluk İlkesi Sözleşmelerde

Devam

Diyalektik Nedir? Diyalektik Kavramının Tarihsel Biçimleri

Diyalektik Nedir? Diyalektik kavramı, kelime kökü diyalog ve etik kurallı bir şekilde tez ve antitezin ortaya konulmasıyla belli bir konu üzerinden ortak değerlerin inşası anlamına gelir, yani tartışılmış bir

Devam