1. Ana Sayfa
  2. Uncategorized

Anayasa Yargısı Nedir?

Anayasa Yargısı Nedir?

ANAYASA YARGISI

Anayasa mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir. Anayasa mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM içtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel başvuruları karara bağlar.

Şekil bakımından denetleme Cumhurbaşkanınca veya TBMM üyelerinin beşte biri tarfından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 10 gün geçtikten sonra şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz, defi yoluyla da ileri sürülemez.

-Anayasa Mahkemesi; Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanını, Bakanlar Kurulu üyelerini, Anayasa mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, AYİM başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcı vekillini, HSYK ve Sayıştay Başkan ve üyelerinin görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

Genel Kurmay Başkanı, kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları ile jandarma genel komutanı da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar.

Savcılık görevini Cumhuriyet Başsavcısı veya Cumhuriyet Başsavcı vekili yapar.

Yüce divan kararlarına karşı yeniden inceleme başvurusu yapılabilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında