Anayasa yargısı ne demek kısaca?

Uncategorized

Anayasa Yargısı Nedir?

-

ANAYASA YARGISI Anayasa mahkemesi tarafından yerine getirilmektedir. Anayasa mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve TBMM içtüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler ve bireysel…