İdari Teşkilat Yapısı – Zihin Haritası/Şema Not

İdare Hukukunun en önemli ve karıştırmaya müsait konusu idari teşkilat yapısı konusunu gayet açık ve anlaşılır hale getirebilecek bu motu

Devam

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nedir? Nasıl Başvurulur?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Nedir? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), uluslararası bir teşkilat olan Avrupa Konseyi’ne bağlı olarak 1959 yılında kurulmuş

Devam

Roma Hukuku Derlemesi – Corpus Iuris Civilis Kaç Bölümden Oluşur?

Corpus Iuris Civilis Bu bir derleme faaliyetidir. Daha önce de buna benzer derlemeler yapılmış ancak ilk kez bu kadar geniş

Devam