Satış Sözleşmesi Nedir? Tanımı ve Hukuki Niteliği
  1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Genel)

Satış Sözleşmesi Nedir? Tanımı ve Hukuki Niteliği

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Satış sözleşmesi, hukukumuzda karşılıklı borç doğuran nitelikte sözleşmedir. Satıcı, bu sözleşmeyle satılan malı alıcının borçlanmış bulunduğu satış bedeli karşılığında alıcıya teslim ve mülkiyeti geçirme borcu altın girer.

Satış sözleşmesi devri mümkün her türlü eşyaya uygulanabilir hatta eşya niteliğinde olmayan bir sır veya bir haber de satım sözleşmesinin konusu olabilir.

Satış sözleşmesi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununda 4 ayrımda düzenlenmiştir.

1.Ayırım 207-208.md. “Genel Hükümler”
2.Ayırım 209-236.md. “Taşınır Satışı”
3.Ayırım 237-246.md. “Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar”
4.Ayırım 247-281.md. “Bazı satış türleri”ni düzenleyen ayırım.

Satış Sözleşmesinin Tanımı

BK.MADDE 207’göre satış sözleşmesinin tanımı- “Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir.”

Satış Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Satış sözleşmesinin tanımından hareketle hukuki nitelikleri:

a) Rızai Sözleşme Olması: Sözleşmenin tamam olması için mal ile paranın değiştirilmesi hususunda anlaşma yeterlidir. Ayrıca şeyin teslimi ve paranın ödenmesi şart değildir.

b)Borç Doğurucu Sözleşme Olması: Sözleşmenin yapılmasıyla satılanın mülkiyeti satıcıdan alıcıya geçmemektedir. Bunun için tasarruf işlemi yapılması niteliğinde ifanın gerçekleştirilmesi lazımdır. Bu özellik satış sözleşmesinin borç doğurucu sözleşme olma niteliğini oluşturmaktadır.

c)Karşılıklı Sözleşme Olması: Satıcının ve alıcının karşılıklı olarak birbirlerine borçlanmayı taahhüt etmesidir.

d)Geçirim(temlik) borcu doğuran sözleşme olması: Satıcının bir şey üzerindeki mülkiyet hakkını veya mameleki diğer bir hakkı kesin olarak devir borcunu yükümlenmektedir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında