Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler
  1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Özel)

Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler

Kanun Tarafından Düzenlenmeyen Sözleşmeler

Tarafların yaptıkları sözleşme, hiçbir unsuru itibariyle ya da kısmen kanun hükmüyle düzenlenmemiş olabileceği gibi başka sözleşme tipleri için öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya gelmesi şeklinde de olabilir. Karma Sözleşmeler, Birleşik

Sözleşmeler ve Kendine Özgü Yapılı Sözleşmelerdir.

1.Birleşik Sözleşmeler

Birleşik Sözleşmeler, hukuki nitelik ve vasıfları birbirinden ayrı ve bağımsız olan sözleşmelerin, tarafların serbest iradeleriyle birbirine bağlı duruma sokulmasıyla oluşturulur. Bu birleştirme ancak ortak bir amaç etrafında toplanmış ve kendilerine özgü vasıfları değişmeden birbirine bağlanmışsa birleşik sözleşmeden bahsedilir.

2.Karma Sözleşmeler

Karma sözleşmeler, kanunun çeşitli sözleşme tiplerinde öngördüğü unsurları kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya getirmesiyle meydana gelirler.

Çeşitleri:

a- Çifte tipli karma sözleşmeler: Değişik sözleşme tiplerine ait edimler birbiriyle mübadele ilişkisi içindedirler. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi

b-Kombine Sözleşmeler: Taraflardan biri çeşitli tiplere özgü birden fazla edimde bulunma, diğeri ise tek bir edimi yerine getirme altına girer ve bu çoğunlukla para ödeme borcudur . Hastaneye kabul sözleşmesi, otelcilik sözleşmesi.

c-Çeşitli tiplere ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler: Bir şeyin kısmen bir başka edimin kısmen de bağışlama kasdıyla karşılıksız olarak temlikini konu edinen karma bağışlamalar.

d-Tipik Sözleşmeye ikinci derecede başka edim eklenmesi tipindeki karma sözleşmeler: Isıtılması ev sahibine ait bir daire kiralanması

Karma sözleşmelere uygulanacak hüküm, yaratma ve kıyas görüşü, Karma sözleşmeler kanunla düzenlenmemiş olduğuna göre, bu sözleşmelere kanun hükümlerinin ancak kıyasen uygulanması mümkün olabilir.

3.Kendine Özgü Yapısı Olan Sözleşmeler

Bu tür sözleşmelerin unsurları, kısmen veya tamamen kanunun öngördüğü sözleşme tiplerinin hiçbirinde mevcut değildir.

Bu sözleşmeler iyi niyet kurallarına ve işlerde yaygın teammüllere göre yorumlanır ve tamamlanırlar. Nitelikleri müsade ettikleri oranda benzedikleri sözleşme tiplerine ilişkin kanun hükümleri uygulanır. Bu tür sözleşmelerden doğan hukuki uyuşmazlıklar özellikle mahkeme içtihatlarıyla tespit edilmiş adet hukukunda bulunur. Bazı durumlarda hakim Medeni Kanunu Madde 1’e dayanarak hukuk yaratır. Bu tür sözleşmeler oldukça fazladır. Bilirkişi ve hakem sözleşmesi, sulh sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi, factoring, garanti sözleşmesi

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında