1. Ana Sayfa
  2. Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk Nedir? / Giriş

Milletlerarası Özel Hukuk Nedir? / Giriş

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

Milletlerarası özel hukuk, yabancı unsur taşıyan hukuki ilişki ve olaylarda hangi devletin hukukunun uygulanacağını gösteren kurallardan ibarettir. Milletlerarası terimi özel hukuk ilişkilerine konu olan bu hukukunun, milletlerarası hukuk ile doğrudan ilişkili olduğu izlenimini vermektedir.

Yeryüzünde mevcut her hukuk birliği sayısı kadar milletlerarası özel hukuk sistemi vardır.

Milletlerarası özel hukuk sorunlarının azaltılması için iç hukukların ve milletlerarası özel hukuk sistemlerinin yakınlaştırılması gerekir. Bu kapsamda iki veya çok taraflı milletlerarası sözleşmeler yapılmaktadır. Bu kapsamda iki veya çok taraflı milletlerarası sözleşmeler yapılmaktadır. Bu sözleşmelere örnek olarak La Haye, Kişi Halleri Komisyonu, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi sözleşmeleri verilebilir.

Devletler özel hukuku bir kanunlar ihtilafı hukukudur. Yan yana ve aynı zamanda yürürlükte bulunan birden fazla devletin hukuku arasından hangi devletin özel hukukunun uygulanacağını gösteren kurallardır. Bir olay veya ilişki yabancı bir hukuk düzeni ile temas haline girmeden sadece Türk hukuk düzeni içerisinde meydana gelmişse yabancı bir hukukun uygulanması söz konusu olmayacaktır.Örneğin Türk vatandaşı Bayan(A) ile Bay(B) Türkiye’de evlendirme dairesinde evlenmişler, birkaç yıl sonra da Türk mahkemesinde boşanma davası açmışlarsa burada Türk hukuku uygulanacaktır. Çünkü hiçbir yabancılık unsuru yoktur. Ancak bir yabancılık unsuru varsa örneğin bir Alman vatandaşı ile bir Türk vatandaşının evlenmesi veya boşanması durumunda hem Türk hukuku hem Alman hukuku kuralları gündeme gelecektir. Bu hukuk ise, hükme bağlanması gereken hukuki olay veya ilişki ile yer, şahıs veya konu itibariyle en sıkı bağlantıya sahip bulunan hukuk düzeninin maddi hukuk kuralları olacaktır. Bu durumda devletler özel hukuku hakkaniyeti sağlanmış olur.

NOT: Ayrıca milletlerarası özel hukuk dalının altında vatandaşlık hukuku, yabancılar hukuku ve uluslararası tahkim konuları da incelenmektedir.

NOT: Tahkim Nedir?

Tahkim, taraflar arasında çıkan uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine, kendileri tarafından belirlenen hakemlerce çözümlendiği bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Kimi görüşlere göre bir alternatif uyuşmazlık çözümü yöntemi olan tahkim, kimilerine göre doğrudan yargısal bir faaliyettir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında