Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk

Milletlerarası Özel Hukuk Nedir? / Giriş

-

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Milletlerarası özel hukuk, yabancı unsur taşıyan hukuki ilişki ve olaylarda hangi devletin hukukunun uygulanacağını gösteren kurallardan ibarettir. Milletlerarası terimi özel hukuk ilişkilerine…

Hukuk Kültür

Vatansızlık Nedir?

-

Vatansızlık Nedir? Vatansızlık (veya Yurtsuzluk), hiçbir devletle uyrukluk (vatandaşlık) bağı olmayan kişileri tanımlamak için kullanılan terim. Bu statüye sahip kişilere Vatansız veya uluslararası yaygın terimle Heimatlos (Alm. Haymatlos) denmektedir. Tarihçe Siyasal gerekçelere dayanarak devletler, uyruklarını…

Hukuk Kültür

Mülteci veya Sığınmacı Nedir? Sığınma Hakkının Kaynağı

-

Mülteci veya sığınmacı; dini, milliyeti, belirli bir toplumsal gruba üyeliği veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm gören veya göreceği korkusu ve endişesi taşıyan, bu sebeple ülkesinden ayrılan/ayrılmak zorunda bırakılan ve…

4.Sınıf

Milletlerarası Özel Hukuk / Pratik Çalışma-4 (Kanunlar İhtilafı)

-

OLAY Türk Fransız kültür bakanlıkları ortak girişimiyle yürütülen bir arkeolojik kazıda çalışmak için 2 yıllığına Türkiye’ye gelen devlet memuru Fransız vatandaşları Arkeologlar Bay (F) ve…