1. Anasayfa
 2. Borçlar Hukuku (Genel)

Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar ve Eşyaya Bağlı Borçlar

Kuvvetlendirilmiş Kişisel Haklar ve Eşyaya Bağlı Borçlar

Kuvvetlendirilmiş kişisel haklar – Eşyaya bağlı borçlar

Kanun koyucu bazı alacak haklarını (arsa payı inşaat sözleşmesi, taşınmaz satış vaadi, alım, önalım ve geri alım hakları, adi kira ile hâsılat kirası) kuvvetlendirmiştir. Bu alacak hakları tapuya şerh edildiği zaman kuvvetlendirilmiş alacak hakkı niteliği kazanmaktadır. Tapuya şerh edilmiş alacak hakkını hak sahibi, üçüncü kişilere karşı ileri sürebildiği için bu tür alacak haklarına kuvvetlendirilmiş kişisel haklar denilir.

Tapuya şerh sonucu kuvvetlendirilen bu haklardan doğan borçlarla diğer bazı borçlara eşyaya bağlı borç denilmektedir. Eşyaya bağlı borç ilişkisi nispi nitelikte borç ilişkisidir. Tapuya şerh edilenler hariç, eşyaya bağlı borç ilişkisinin borçlusu dışındaki kişilere karşı ileri sürülemez. Bir şey üzerindeki mülkiyet veya sınırlı ayni hak ya da zilyetlik ilişkisi nedeniyle bir kişiyi, bir şey yapmaya, bir harekete veya bir tasarrufa, kısaca olumlu bir edimde bulunmaya yükümlü kılan borca eşyaya bağlı borç denir.

Eşyaya bağlı borçların konusu, sadece müspet bir edimden, yani bir yapma veya verme fiilinden ibarettir. Oysa olumlu edim yükümlülükleri, hiçbir zaman ayni hakların konusunu oluşturamaz. Bu suretle eşyaya bağlı borçlar ayni haklardan içeriği itibariyle ayrılmaktadır. Yapmama edimleri şeklindeki menfi edimler de eşyaya bağlı borçların konusu olmaz.

Eşyaya bağlı borçlarda da ayni haklarda olduğu gibi sınırlı sayı ve tipe bağlılık ilkeleri geçerlidir. Eşyaya bağlı borçlar kanundan veya hukuki işlemden doğabilir. Tapuya şerh edilmiş kişisel haklar hukuki işlemden doğan eşyaya bağlı borç ilişkilerinin en belirgin örneklerini oluşturmaktadırlar.

Eşya, kimin mülkiyetine veya zilyetliğine geçerse, eşyaya bağlı borç da o kişiye geçer. Borcun, eşyadan ayrılması söz konusu değildir. Alacaklı, eşyaya bağlı borç ilişkisinden doğan alacağını eşyayı kazanan yeni maliklere karşı da ileri sürebilir.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 0
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.