Mahkemelerin Bağımsızlığı Konusunda Sağlanan Güvenceler
  1. Ana Sayfa
  2. İdari Yargılama Hukuku

Mahkemelerin Bağımsızlığı Konusunda Sağlanan Güvenceler

Mahkemelerin Bağımsızlığı Konusunda Sağlanan Güvenceler

Anayasanın 138. Maddesinde; Hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine uygun olarak karar verecekleri, hiçbir organ, makam, mercii veya kişinin yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemeye ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı belirtilmiştir.

-Hakim ve savcıların azlolunamayacağı, kendileri istemedikçe anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamayacakları, aylık ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun bırakılamayacağı kurala bağlanmıştır.

-Yasama ve yürütme organları ile idare mahkeme kararlarına uymak zorundadır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında