mahkemelerin bağımsızlığı nedir

İdari Yargılama Hukuku

Mahkemelerin Bağımsızlığı Konusunda Sağlanan Güvenceler

-

Mahkemelerin Bağımsızlığı Konusunda Sağlanan Güvenceler Anayasanın 138. Maddesinde; Hakimlerin görevlerinde bağımsız oldukları, anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine uygun olarak karar verecekleri, hiçbir…

1.Sınıf

Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Nedir?

-

Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı Medeni hak, yükümlülük ve cezai isnatlara ilişkin uyuşmazlıklar sözleşme uyarınca yasayla kurulmuş bir mahkeme tarafından karara bağlanmalıdır. Temel hakların kullanılmasının yargısal…