Devletin Kökeni Hakkında Teoriler

DEVLETİN KÖKENİ HAKKINDA TEORİLER

1. AİLE TEORİSİ

Devlet, ailenin zamanla büyümesinden ve aynı kandan gelen ailelerin birleşmesiyle meydana gelmiştir. Gens – Tribü – Devlet
(Aristo, Cicero, Bonald)
Mutlak monarşileri bir ölçüde anlatsa da modern devletleri anlatmakta tamamen yetersiz kalmaktadır. Modern devlette iktidar ile babanın niteliği aynı değildir.

2. BİYOLOJİK TEORİ

Devlet de tabii vi biyolojik kanunlara göre, diğer canlı yaratıklar gibi kendiliğinden meydana gelmiş, büyüyen gelişen ve zamanla varlığını kaybeden bir organizmadır. Devlet insan tabiatının gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır.
İnsan Organları = Devlet Organları, Yağ = Sermaye vs.
Devlet üreyemez, devlet sona erince insanları kalır ama insan ölünce her şey biter.
(Platon, Bluntschili)

 

3. KUVVET VE MÜCADELE TEORİSİ

Devlet güçlüler ile zayıflar arasındaki kuvvet ve mücadeleden doğmuştur. Devlet, güçlülerin zayıflar üzerinde zorla kurdukları bir baskı teşkilatıdır. Bu teşkilatta, güçlüler, zayıfları sömürmeye devam ederler. Hukuk da bu baskı ve sömürü düzenini devam ettirebilmek, direnişi önleyebilmek için vardır.
Tarihsel açıdan büyük bir haklılık payı vardır. Ancak devletlerin sadece kuvvetle kurulduğu, devletin otoritesini sadece kuvvetle koruduğu devletin içinde devamlı bir gasp ve yağma sürdüğünü iddia etmek abartılıdır.

 

4. EKONOMİK TEORİ (MARKSİST DEVLET TEORİSİ)

Ekonomik teoriye göre, insanlar ekonomik sebeplerin etkisi altında hareket ederler. Devlet, ekonomik olayların sosyal ve siyasal olaylara hakim olmaları sonucu meydana gelmiştir. Marksist teoride dünyayı ekonomik çıkarlar yönetir. Sosyal kurumlar arasında alt yapı ve üst yapı kurumları vardır. Bunlar:
1) Üretim araçlarını elinde bulunduran sınıf(iktidara sahip) ,
2) Sömürülen sınıf (Proleterya).
Materyalizm: İdealizmin tersidir. İdealizme göre maddi olgular insan zihninin, düşüncesinin, ruhunun ürünüdür. Materyalizme göre dünya maddedir; her şey, bilinç ve düşünce dahil maddenin ürünüdür.
Hakikat tarafı çoktur. Ekonomik gücün siyasal olaylara ve kurumlara zaman zaman yön verdiği bugün de gözlemlenmektedir ancak abartılıdır.

 

5. SOSYAL SÖZLEŞME TEORİSİ

İnsanlar devletin oluşmasından önce tabiat hali denen dönemde yaşıyorlardı. Bu dönemde bir şey oldu ve insanlar bu dönemden çıkmaya kendi akıl ve iradeleri ile karar verdiler. Çıkarken de kendi aralarında bir anlaşma yaptılar. İşte devletin temelinde bu sözleşme yatar.

a. Thomas Hobbes
Devletin oluşmasından önceki dönemde, yani tabii yaşam döneminde kavga, savaş vardı. Bu kargaşadan bıkan insanlar düzeni sağlamak için devleti kurdular. Kendi özgürlüklerini Leviathan (ejderha)’a teslim ettiler. Tek görevi düzeni sağlamaktır, dolayısıyla özgürlükçü değil otoriterdi.(Sözleşme tek taraflı)

b. John Locke
Doğal yaşam döneminde barış, mutluluk vardı. Ancak suçluların cezalandırılmasında sorun çıkıyordu. Suç işleyenleri cezalandırmaya herkes yetkiliydi. Bir otoritenin yokluğu insanlar arasındaki huzuru bozdu. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kendi aralarında bir sözleşme yaptılar. Sahip oldukları cezalandırma haklarından toplum lehine vazgeçtiler, diğer haklarını muhafaza ettiler. Devlet cezalandırma alanı dışında kimseye karışamaz.

c. Jean-Jacques Rousseau
Doğal yaşamda insanlar arasında başta eşitlik ve mutluluk vardı. Ancak bu dönemde insanlar artan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya başladırlar. Tarım topraklarının ve madenlerin işlenmesi özel mülkiyeti doğurdu. Özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla, insanlar arasında eşitlik bozuldu. Eşitliğin bozulmasıyla da insanlar arasındaki barış ve mutluluğun yerini kavga ve didişme aldı. Bu kargaşaya bir son vermek için insanlar kendi rızaları ile sosyal sözleşme yapmışlar, devleti oluşturmuşlardır.(Rasyonel ve Laik, Kanıtı yok, varsayım)

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?
 • 0
  be_endim
  Beğendim
 • 1
  alk_l_yorum
  Alkışlıyorum
 • 0
  e_lendim
  Eğlendim
 • 0
  d_nceliyim
  Düşünceliyim
 • 0
  _rendim
  İğrendim
 • 0
  _z_ld_m
  Üzüldüm
 • 0
  _ok_k_zd_m
  Çok Kızdım

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.