1. Ana Sayfa
  2. 1.Sınıf

Devlet Şekilleri – Monarşi

Devlet Şekilleri – Monarşi
+ -

MONARŞİ

1. SALTANAT HAKLARININ SINIRLANMASINA GÖRE

a. Mutlak Monarşi: Hükümdar bütün iktidarı elinde toplar. Despotizm değildir. Çünkü despotizmde kuralı ve kanunu olmayan biri kendi iradesine göre yönetir. Monarşik bir hükümet, tek kişinin ama önceden konulmuş ve tespit edilmiş kanunlara göre yönettiği hükümettir.(Suudi Arabistan)

b. Meşruti Monarşi: Sınırlı bir monarşidir. Hükümdarın yanında devlet iktidarını onunla birlikte paylaşan ve en azından bir kısmı halk tarafından seçilen bir organ, bir parlamento vardır. Hükümdar da parlamento da yetkilerini anayasadan alır.(Belçika, İngiltere, İspanya)

2. HÜKÜMDARIN TAHTA GEÇİŞİNE GÖRE

a. İrsi Monarşiler

Veraset kurallarına göre hanedana mensup biri tahta geçer.
i. Direkt Hat: Hükümdar ölünce yerine çocuğu geçer. Birden fazla varsa genelde en büyüğü geçer.
ii. Civar Sistemi: Kardeşten kardeşe, amcadan yeğene saltanat geçebilir. En yaşlı üye geçer.
iii. Baba Soyundan yada Ana Soyundan İntikal: Salik kanunu varsa kadınlar tahta geçmezler, yarı salikte erkek yoksa kadın geçer.

İnterregnum Yasağı: Kral ölünce kural olarak fetret olmaz. Yani saltanat kesintiye uğramaz, devlet başsız kalamaz.

Din Şartı: Bazı monarşilerde kralın belirlenmesinde belirli bir din yada mezhepten olma şartı aranır.

Evlenme İzni: Bütün monarşilerde hanedan üyelerinin evlenmeleri izne bağlanmıştır. İzin almayanın hakkı ölür.

Yaş: Kral olmanın yaşı yoktur.

Tacın Otomatik İntikali: Hakkı olan veliaht kendiliğinden ve derhal tahta geçer.

İlk Kralın Hakkı: Genellikle ilk krallar olağanüstü başarılar elde eden kahraman komutanlardır.

Niyabet: Kralın fonksiyonlarını yerine getiremeyecek durumda bulunduğu döneme denir. Kral ya küçüktür, ya yerinde yoktur yada hastadır.

b. Seçimli Monarşiler

Seçimli monarşilerde hükümdar saltanat hakkını seçimle kazanır.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında