Ders Özetleri

3.Sınıf

Kesin Hükmün Etkisi / Medeni Usul Hukuku

-

Kesin Hükmün Etkisi Kesin hükmü etkisi nedeniyle, aynı konuda davada etkili olur ve ikinci davanın reddi gerekir. Kesin hüküm nedeniyle ikinci kez dava açılamaması kesin…

4.Sınıf

İşverenin Borçları ( İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar ) / İş Hukuku

-

İşverenin Borçları Ücret Ödeme Borcu İşçinin işgörme borcunun karşılığı işverenin ücret ödeme borcudur. Ücret ödeme borcu, işverenin en temel borcudur. Genel anlamda ücret, bir kimseye…

3.Sınıf

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme / Şirketler Hukuku

-

Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Birleşme, bölünme ve tür değiştirme bir yeniden yapılandırma yoludur. Şirketlerin malvarlığı yapılarına yönelik olarak bir değişiklik meydana gelmektedir. Malvarlıkları üzerinde…

1.Sınıf

Hukukta Mülkiyet Kavramı, Korunması ve Mülkiyet Türleri

-

Mülkiyet Hakkı Aynî haklar içinde en geniş yararlanma yetkisi tanıyan mülkiyet hakkı eşya hukuku, aile hukuku, miras hukuku gibi pek çok hukuk alanını ilgilendirmektedir. Hakkın…

4.Sınıf

Hacizde Tertip – Önce Hangi Mallar Haczedilir?

-

HACİZDE TERTİP İcra Müdürünün haczi yaparken uyması gereken sıradır. İcra müdürünün bu ilkeye aykırı davranışlarına karşı 7 gün içinde şikayet yoluna başvurulabilir. İcra Müdürü bu…