Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri

Anayasa Mahkemesi Kararlarının Özellikleri

1) Kesindir.

2) İptal kararı verilirken yeni bir uygulamaya yol açacak şekilde hüküm tesis edilemez.

3) İptal kararları gerekçesi yazılmadan açıklanamaz.

4) İptal kararları Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlükten kalkar. Gereken hallerde Anayasa Mahkemesi iptal hükmünün yürürlüğe gireceği tarihi ayrıca kararlaştırabilir. Bu tarih, kararın Resmi Gazetede yayımlandığı günden başlayarak 1 yılı geçemez.

5) İptal kararının yürürlüğe girişinin ertelendiği durumlarda, TBMM, iptal kararının ortaya çıkardığı hukuki boşluğu dolduracak kanun tasarısını veya teklifini öncelikle görüşüp karara bağlar.

6) İptal kararları geriye yürümez.

7) Herkesi bağlar.

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz