1. Ana Sayfa
  2. 4.Sınıf

Hacze İştirak (Adi İştirak ve İmtiyazlı İştirak)

Hacze İştirak (Adi İştirak ve İmtiyazlı İştirak)
+ -

HACZE İŞTİRAK

I. ADİ İŞTİRAK

Kanunun 100. maddesinde sayılan şartları taşıyan alacaklı, satılan malın tutarı icra veznesine girinceye kadar hacze iştirak edebilir. Şartları;

1. Takip yapılmış olmalı ve kesinleşerek haciz yapma yetkisi gelmiş olmalı (Her türlü takip olabilir ancak rehinin paraya çevrilmesi yolu ile takipler olamaz)

2. Öncelik (İlk takip ilamsız takip ise iştirak edecek alacaklının alacağı iştirak edeceği dosyanın takip tarihinden önce doğmalı, ilk takip ilamlı takip ise alacaklının alacağı iştirak edeceği dosyanın dayandığı davanın tarihinden önce doğmalı)

3. Belge ile ispat

  •  Resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya belgeler
  •  Resmi ya da tarih ve imzası tasdikli bir senet(onaylama veya düzenleme biçiminde noter senedi)
  •  Takip veya davadan önce alınmış ilam
  •  Aciz belgesi

Görüldüğü gibi bu belgeler hep resmi niteliklidir. Dolayısıyla imzası borçlu tarafından ikrar edilmiş adi bir senet hacze iştirak imkanı vermez.

Geoit - Reklam Alanı (Yazı Sonu)

II. İMTİYAZLI İŞTİRAK

Hacze imtiyazlı iştirak edebilecekler;

  •  Borçlunun eşi
  •  Borçlunun çocukları
  •  Borçlunun veli, vasi ve kayyımlıktan doğan borçları
  •  Ölünceye kadar bakma alacaklısı
  •  Nafaka alacaklısı (kötü niyetli olmamak şartıyla her zaman iştirak edebilir) Bu usulde de yine satılan malın bedeli vezneye girinceye kadar iştirak edilebilir.

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında