1. Ana Sayfa
  2. 3.Sınıf

Davaların Ayrılması ve Birleştirilmesi / Medeni Usul Hukuku

Davaların Ayrılması ve Birleştirilmesi / Medeni Usul Hukuku

Davaların Ayrılması ve Birleştirilmesi

Davaların birleştirilebilmesi için ancak davalar arasında bağlantı olması durumunda davalar birleştirilebilir. Davaların aynı veya benzer sebeplerden doğmuş olması, birisi hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda bağlantı var sayılır. Örneğin ihtiyari dava arkadaşlığının olduğu durumlar.

Davaların Birleştirme Usulü

Aynı yargı çevresinde yer alan (Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi – Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi) aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılan davalar, aralarında bağlantı bulunması halinde davanın her aşamasında, talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Ancak ikinci mahkemenin açıldığı mahkemeden talep edilir ve ikinci mahkeme buna karar verir. Tahkikat aşamasının sonuna kadar (hüküm anına kadar) yapılabilir.

Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünden verilen birleştirme hususundaki ilk derece mahkemesinde verilen kararlara karşı istinaf yoluna; bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna ancak hükümle birlikte gidilebilir.

Ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılan davalarda birleştirme talepleri her zaman ileri sürdürülebilir fakat re’sen birleştirme kararı verilemez. Birleştirme talebi üzerine, mahkeme, ilk davanın açıldığı mahkemeden bilgi ister ve davaların birleştirilmesi şartlarının oluştuğu kanaatine varırsa, davaların birleştirilmesine, davanın birinci mahkemeye gönderilmesine karar verir. Mahkeme bu kararıyla davada elini çektiğinden bu karar nihai bir karardır. Bu kararı veren mahkeme ilk derece mahkemesi ise istinaf, bölge adliye mahkemesi ise temyiz yolun başvurulabilir.

Davaların birleştirilmesi kararının kesinleşmesi üzerine mahkeme dosyayı kendiliğinden birinci davanın görüldüğü mahkemeye gönderilir.

Birleştirilen davalardaki talepler ayrı ayrı değerlendirilir ve ayrı karar verilir, ancak bunların tahkikatı ortak yürütülür.

Davaların Birleştirilmesine İlişkin Bazı Önemli Hususlar

  • Davaların birleştirilmesi kararı usule ilişkin verilmiş karardır. Esasa ilişkin bir karar olmadığından vekâlet, yargılama giderlerine davaların birleştirildiği mahkeme karar verir.
  • Birleştirilen dava ile açılan davaların tahkikat aşamaları birleştirilir. Davalar ayrı ayrı davalardır. Ayrı ayrı hüküm verilir.
  • Davalar ayrı olduğundan bir davada kullanılan ıslah hakkının kullanılması diğer davada ıslah yapılmayacağı anlamına gelmez.
  • İstinaf sınırı 3.010 TL dir.

Davaların Ayrılması

Aralarında bağlantı bulunmamasına rağmen birlikte açılan davaların ayrılmasına karar verilir. İhtiyari dava arkadaşlığının caiz olmadığı ya da ortak işlemin bulunmadığı yahut davanın aynı sebepten doğmadığı durumlarda davaların ayrılmasına karar verilir. Ayrılmasına karar verilen davalar yine birleştirilen davaya mahkeme ayrılan davaya bakmaya devam eder.

Davaların Ayrılması Usulü

Mahkeme davaların ayrılmasına talep üzerine veya kendiliğinden davaların ayrılmasına karar verilir. Talep, dilekçe ile veya duruşmada sözlü olarak yapılabilir. Ayırma kararı, ayrılan davanın esası hakkında bir ret kararı değildir. Aynı yargı çevresinde yer alan, aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde görülmekte olan davalar yönünde verilen ayırma hususundaki ilk derece mahkemesi kararlarına karşı istinaf yoluna, bölge adliye mahkemesi kararları hakkında ise temyiz yoluna, ancak hükümle birlikte gidilebilir.  

Ayrılmasına karar verilen davalar için aynı mahkemede ayrı dosyalar açılır ve ayrı esas numarası verilir. Bu davalar birlikte açıldıkları tarihte açılmış sayılırlar.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında