Ceza Hukuku (Genel)

Ceza Hukuku (Genel)

Ceza Hukukunun İşlevi Nedir?

-

CEZA HUKUKUNUN İŞLEVİ Suç adı verilen davranışlara uygulanacak olan yaptırımları belirleyen kurallar bütününe ceza hukuku adı verilmektedir. Ceza hukuku toplumsal yaşamda meydana gelen ihlallerde en…

Ceza Hukuku (Genel)

Suçluların Geri Verilmesi Şartları ve Uygulanan Sistemler

-

SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ Suçluların geri verilmesi, kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının yerine getirilmesi veya suç işleyip yurt dışına kaçan birinin yargılanabilmesi için; suçlunun iadesinin istenilmesidir. ŞARTLARI:…

Ceza Hukuku (Genel)

Ölüm Cezası Lehinde ve Aleyhinde Görüşler

-

ÖLÜM CEZASI LEHİNDE VE ALEYHİNDE GÖRÜŞLER 1) Aleyhinde olan görüşler: Ölüm cezası suçlarda azalmaya neden olmamıştır. Bir suçu işleme kararı alan kişi, ölüm cezasının varlığı…

Ceza Hukuku (Genel)

Ceza Hukukunda Zamanaşımı ( Ceza Zamanaşımı ve Dava Zamanaşımı)

-

ZAMANAŞIMI NEDİR? Devlet ile sanık arasında olan ve ceza ilişkisini düşürene “dava zamanaşımı”; Devlet ile hükümlü arasında olan ve infaz ilişkisini düşürene “ceza zamanaşımı” denir.…

Ceza Hukuku (Genel)

Ceza Hukukunda Af Nedir? Affın Çeşitleri

-

AF NEDİR? Af, kesinleşmiş veya kesinleşecek cezaların yetkili devlet organınca azaltılması veya tamamen kaldırılmasıdır. Diğer bir ifadeyle af, suç oluşturan fiiller için ceza vermek hakkını…