Borçlar Hukukunun Kaynakları

TÜRK BORÇLAR HUKUKUNUN KAYNAKLARI

Yazılı kaynaklar (asli kaynaklar):

En önemli yazılı kaynak TBK (Türk Borçlar Kanunu)’dur.

Diğer başlıca kanunlar anayasa, MK (Medeni Kanun), TTK (Türk Ticaret Kanunu), İş Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Noterlik Kanunu gibi kanunlardır.

Borç ilişkilerini düzenleyen kararnameye 90 sayılı Ödünç Para Verme İşleri Hakkında KHK ile 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK örnek olarak gösterilebilir. Milletlerarası Mal Satışına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması da yazılı kaynaklardan sayılır.

Yazılı olmayan kaynaklar (yardımcı kaynaklar):

  •  Örf ve adet hukuku (ürün kirası ile ortakçılık kurumu)
  •  Bilimsel görüşler ve yargı kararları (bağlayıcı değil)
  •  Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları (bağlayıcı)
  •  Hâkimin hukuk yaratma yetkisi

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz

%d blogcu bunu beğendi: