1. Ana Sayfa
  2. Borçlar Hukuku (Özel)

Taşınmaz Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

Taşınmaz Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

Taşınmaz Satışında Satıcının Ayıptan Sorumluluğu

TBK 244 – Aksine sözleşme olmadıkça, satılan taşınmaz, satış sözleşmesinde yazılı yüzölçümü tutarını kapsamıyorsa satıcı, eksiği için alıcıya tazminat ödemekle yükümlüdür.

Satılan taşınmaz, resmî bir ölçüme dayanılarak tapu siciline yazılmış olan yüzölçümü tutarını içermiyorsa satıcı, özellikle üstlenmiş olmadıkça tazminat ile yükümlü değildir.

Bir yapının ayıplı olmasından doğan davalar, mülkiyetin geçmesinden başlayarak beş yılın ve satıcının ağır kusuru varsa yirmi yılın geçmesiyle zamanaşımına uğrar.

 
TBK 246 – Taşınır satışına ilişkin kurallar, kıyas yoluyla taşınmaz satışında da uygulanır.

          TBK m. 244/1’de belirtilen kural emredici değildir ve taraflar satıcının yüzölçümündeki noksandan sorumlu olmayacağını kararlaştırabilirler.

            Taşınmaz satışında zamanaşımı; yapılar yönünden mülkiyetin geçmesinden itibaren 5 yıldır, satıcının ağır kusuru varsa bu süre 20 yıldır.

Bu Yazıya Tepkiniz Ne Oldu?

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yazar Hakkında