Roma Hukukunda Katılanların Sayısına Göre Hukuki İşlemler

ROMA HUKUKUNDA KATILANLARIN SAYISINA GÖRE HUKUKİ İŞLEMLER

Tek taraflı ve çok taraflı olmak üzere ikiye ayrılırlar.

        Bir hukuki işlemin kurulabilmesi için bir kişinin iradesi yeterliyse tek taraflı hukuki işlemden bahsedilir. Örneğin, vasiyetname, fesih, iptal, sözleşmeden dönme, işgal, ihraz, mirasın reddi tek taraflı hukuki işlemdir. Tek taraflı hukuki işlemlerden bazılarının karşı tarafa yöneltilmesi yani bildirilmesi gerekir. Yöneltilen bu hukuki işlemin karşı tarafa ulaşma anı ile gerçekleşmiş sayılır. İptal, takas, mirasın reddi, fesih karşı tarafa iletilmesi gereken tek taraflı hukuki işlemlerdir. İhraz, işgal ve terk ise karşı tarafa yöneltilmesi gerekmeyen tek taraflı hukuk işlemlerdir.

        Bir hukuki işlemin kurulabilmesi için karşılıklı iki irade beyanının varlığı şartsa, o halde bu işlem çok taraflı hukuki işlemdir.  Roma hukukunda sözleşmeye “contractus” denir. Karşılıklı ve birbirine uygun iki irade beyanına ihtiyaç vardır. Sözleşmeler tek tarafa borç yükleyebileceği gibi iki tarafa borç da yükleyebilir. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler tek taraflı hukuki işlemlerden farklıdır. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler (çok taraflı hukuki işlemlerdir.) Tek taraflı hukuki işlemlerde karşı tarafın irade beyanına ihtiyacı yoktur. Oysa tek tarafa borç yükleyen hukuki işlemlerde en az iki irade beyanına ihtiyaç vardır. Tipik örnek bağışlama sözleşmesidir.

        İki tarafa borç yükleyen sözleşmeler karşılıklı (ivazlı) dır. Edimler arası karşılık (synnallagma) ilişkisi vardır. Satım, kira, hizmet, istisna, vekalet trampa gibi sözleşmelerdir.

 

Aradığınızı Aşağıdaki Arama Motoruna Yazabilirsiniz